logo

Ibarska 14, Beograd, Srbija

Email: office@telesec.rs

Telefon: +381 64 262 0215

KO SMO MI? ČIME SE BAVIMO?

TELESEC doo Beograd je firma koja se bavi sistemima slabe struje, a posebno je specijalizovana za sisteme tehničke zaštite. Osnovana je 2018 godine od strane inženjera koji je sticao iskustvo u nekoliko firmi u zemlji i inostranstvu u poslednjih 23 godina. Delatnost firme je konsalting, planiranje, projektovanje, nadzor, izvodjenje i održavanje sistema slabe struje, kao i izrada akta o proceni rizika zaštite lica, imovine i poslovanja.
Cilj kompanije je kontinualno praćenje tehnološkog razvoja i standarda, licenciranje, konstantno usavršavanje, profesionalan, odgovoran i kvalitetan odnos prema klijentu.
Konstantnim praćenjem Svetskih ponudjača opreme i sagledavanjem lokalnih potreba tržišta u mogućnosti smo da ponudimo optimalno rešenje za svaki objekat i sistem.
Posedujemo licence Inženjerske komore za projektovanje i izvodjenje, kao i 4 licence MUP-a za procenu rizika, planiranje, projektovanje i nadzor, kao i montažu, povezivanje, puštanje, obuku i održavanje sistema tehničke zaštite.

KOJE USLUGE PRUŽAMO?

Konsalting

Višegodišnje iskustvo nam daje mogućnost da pružimo našim klijentima savetodavnu podršku pri…

Procena rizika

Prva faza pri realizaciji sistema tehničke zaštite je izrada akta o proceni rizika zaštite lica, imovine i poslovanja.

Planiranje sistema

Pri realizaciji projekta Sistema tehničke zaštite nakon izrade elaborate o proceni rizika u zaštiti lica…

Projektovanje i nadzor

Pri realizaciji sistema tehničke zaštite nakon planiranja sistema, stupa na snagu projektovanje…

Izvođenje i održavanje

Poslednja faza pri realizacija Sistema je implementacija isprojektovanih Sistema ili izvodjenje…

Naš cilj je globalna težnja ka intergraciji.

U mogućnosti smo da isprojektujemo i izvedemo najsloženije integrativne sisteme čiji je cilj umrežavanje više sistema i objekata, kao i praćenje i upravljanje datih sistema iz monitoring centra.

KOJIM SISTEMIMA SE BAVIMO?

Sistem video nadzora
Kontrola prolaska
Detekcija gasa
Televizijski sistemi
WiFi sistemi
GPS sistemi
Alarmni sistem
Evidencija radnog vremena
Sistemi javnog ozvučenja
Strukturno kabliranje
Hotelski sistemi
Integracija sistema
Perimetarska zaštita
Video i audio interfonski sistemi
Profesionalni audio sistemi
Optička infrastruktura
Smart home
Kontrola pristupa
Dojava požara
IP telefonija – VoIP
Pasivna i aktivna mrežna oprema
Kontrola stražarske službe